Dogdancing aneb taneční škola pro hafíky: Učíme ho slalom mezi nohama

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO: V dalším  dílu našeho seriálu si ukážeme, že i z tohoto jednoduchého cviku můžete získat hodně. Při tvorbě sestavy nebo i ve zkouškách budete potřebovat tzv. přechodové pohyby (podle zkušebního řádu: plynulý přechod mezi dvěma cviky (krátký prvek, který slouží k vhodnému navázání dalšího cviku). Proč tedy nevyužít toho, co se pes stejně […]

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO: V dalším  dílu našeho seriálu si ukážeme, že i z tohoto jednoduchého cviku můžete získat hodně. Při tvorbě sestavy nebo i ve zkouškách budete potřebovat tzv. přechodové pohyby (podle zkušebního řádu: plynulý přechod mezi dvěma cviky (krátký prvek, který slouží k vhodnému navázání dalšího cviku). Proč tedy nevyužít toho, co se pes stejně bude učit, ve svůj prospěch. Postup jsem si tedy trochu přizpůsobila tomuto nápadu.

Výsledek: Pes kličkuje samostatně mezi nohama psovoda.
Můj povel: CIK (začátek u levé nohy, vykročení pravou), CAK (začátek u pravé nohy, vykročení levou)
Pomůcky: tyčka, pamlsky, hračka, popř. klikr
Nezbytné předpoklady: NT na tyčku

Slalom mezi nohama je velice jednoduchý a oblíbený trik. Zároveň je to první trik, kterým se můžete přemisťovat po „tanečním parketu“. Najdete ho i ve zkouškách z dogdancingu, konkrétně: MD 3 – minimálně osm kroků psovoda, pes se proplétá mezi jeho nohama v plynulém rytmu, pes musí po celou dobu klusat; HTM 1, F 1 – minimálně 8 kroků psovoda, pes se proplétá mezi jeho nohama, pes i psovod jdou vpřed; HTM 2, F 2 – minimálně 8 kroků psovoda, psovod couvá, pes se proplétá mezi jeho nohama; HTM 3, F 3 – minimálně 8 kroků psovoda, pes couvá a proplétá se mezi nohama psovoda.

Tip: Dříve než začnete cvičit, si uvědomte, kterou nohou máte vykročit, když pes nabíhá z té nebo té strany. S vykročením jednotlivé nohy si spojte i povel.

Postup:

 1. Samostatně naučíme proběhnutí mezi nohama zleva i zprava. Vykročíme nohou podle směru, ze kterého bude pes nabíhat (u mě CIK, tudíž vykročení pravou nohou a pes nabíhá zleva). NT na tyčku pejska navedeme mezi nohy – nejprve pouze krok tím směrem, poté tyčku prostrčíme mezi nohama a vyžadujeme více a více kroků. Nakonec pes mezi nohama projde celý.
 2. Pes už jedním směrem mezi nohama prochází/probíhá. NT na tyčku ho dorovnáme do směru, kterým by teoreticky pokračoval (u CIK by se měl srovnat k pravé noze). Nepožadujeme však statickou pozici, pouze jakési dorovnání!
 3. Odstraníme tyčku. Používáme již jen letmý pohyb rukou.
 4. Přidáme povel pro danou stranu. Ze začátku vyslovíme povel a ihned uděláme posunek. Postupně dobu mezi těmito úkony prodlužujeme, až posunek nepoužijeme vůbec.
 5. Využijeme přirozeného následování psa nás (nebo naučené chůze u nohy), uděláme 2 – 3 kroky, necháme psa udělat CIK a odměníme. Počet kroků měníme, přidáváme další kroky u pravé nohy po CIK a teprve poté odměníme.
 6. Všechny předchozí kroky zopakujeme při učení náběhu z druhé strany (CAK).
 7. Začneme jednotlivé kroky spojovat. Necháme psa udělat CIK, dorovnat k noze, odměníme a řekneme CAK, opět ho necháme dorovnat k noze a zase odměníme. Překročení uděláme ve chvíli, kdy pejska odměňujeme.
 8. Vyslovíme CIK, vteřinu počkáme (po provedení celého! povelu) a řekneme CAK – ze začátku psovi můžeme pomoci posunkem. Při správném provedení jackpot.
 9. Při zvládnutí 2 kroků, přidáme 3. krok, atd.
 10. Odstraníme veškeré naše posunky. Měníme pozici rukou – dáme je v bok, za záda nebo i za hlavu. Měníme i místo tréninku.
 11. Zařadíme tento cvik do sestav.

Po spoustě opakování CIK-CAK hned za sebou pes začne dělat slalom automaticky, proto je důležité cvičení slalomu prokládat tréninky samostatného CIK a CAK např. při již zmíněné chůzi, z otoček použít přechodový pohyb do chůze nebo využít jakéhokoliv již známého povelu. Pes bude chybovat, ale správným tréninkem se vše brzy naučí. Důležité je i včasné říkání povelů!

Autorka a video: Daniela Lešáková