Právní poradna: Náhrada škody při zranění psa ve rvačce s jiným psem

Nový občanský zákoník v § 2970 obsahuje speciální ustanovení ve vztahu k náhradě škody při poranění zvířete. Podle uvedeného ustanovení platí, že: „Při poranění zvířete nahradí škůdce účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu. Náklady spojené s […]

Nový občanský zákoník v § 2970 obsahuje speciální ustanovení ve vztahu k náhradě škody při poranění zvířete. Podle uvedeného ustanovení platí, že: „Při poranění zvířete nahradí škůdce účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu. Náklady spojené s péčí o zdraví nejsou neúčelné, i když podstatně převyšují cenu zvířete, pokud by je vynaložil rozumný chovatel v postavení poškozeného.“

Toto ustanovení především znamená, že jakékoli náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného zvířete jsou účelné, ačkoli převažují hodnotu zvířete, pokud jsou vynaloženy tzv. „rozumným chovatelem“.

V tomto případě se uplatní všechna pravidla, která již byla uvedena v předchozích článcích právní poradny (viz. související články).

Tak za osobu odpovědnou za způsobenou škodu bude třeba vždy považovat vlastníka psa, který při rvačce s jiným psem tohoto psa zranil a tím způsobil majiteli zraněného psa škodu. Tento vlastník bez ohledu na to, zda ke zmíněné rvačce přispěl svým jednáním či nikoli bude nositelem odpovědnosti.

 

Co se náhrady škody týče, bude v tomto případě primárně nutno uplatnit především ustanovení § 2970 NOZ. Škůdce (vlastník útočícího psa) bude povinen nahradit poškozenému účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete. Opětovně platí, že vlastník zraněného psa by měl mít vždy k dispozici veškeré potřebné dokumenty, dokládající skutečnou výši nákladů spojených s léčením zraněného psa.

Mgr. Lukáš Tomeček, právník

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *