Není psí pomocník jako psí pomocník – 2. díl

V minulém díle jsme se věnovali asistenčním psům pro vozíčkáře a osoby s tělesným postižením, asistenčním balančním psům, signálním psům pro osoby se sluchovým postižením a signálním psům pro osoby trpící záchvatovým onemocněním či stavy ztráty vědomí. V díle druhém si představíme další skupiny psích pomocníků – asistenční/terapeutické psy pro dětské klienty, psy se speciálním […]

V minulém díle jsme se věnovali asistenčním psům pro vozíčkáře a osoby s tělesným postižením, asistenčním balančním psům, signálním psům pro osoby se sluchovým postižením a signálním psům pro osoby trpící záchvatovým onemocněním či stavy ztráty vědomí. V díle druhém si představíme další skupiny psích pomocníků – asistenční/terapeutické psy pro dětské klienty, psy se speciálním výcvikem pro osoby s kombinovanými handicapy, signální psy pro osoby s diabetes a asistenční/terapeutické psy pro osoby trpící autismem.

Asistenční/terapeutičtí psi pro dětské klienty:

Pro dětské klienty vždy vybíráme psy tak, aby vyhovovali konkrétním potřebám dítěte. Při výběru psa hledíme na typ postižení, možnosti, schopnosti a způsob dítěte života i na potřeby a možnosti celé rodiny. Vždy to musí být psi, kteří zcela bezmezně milují děti a tolerují jejich projevy. U dětských klientů je vždy osobou, přebírající plnou odpovědnost za psa a odpovědnou za plnohodnotný život psa, zákonný zástupce dítěte a pečující osoby. Dle věku, možností a schopností dítěte je nutné plné či částečné zapojení do práce se psem zákonných zástupců a pečujících osob.

Zatímco některé děti, například děti, které mají diagnózu tělesného, zrakového či sluchového postižení, diabetes, epilepsii, autismus apod., či trpí kombinací těchto typů postižení, a tedy je jasné, jaký typ výcviku v přípravě pro jejich potřeby bude zvolen, u některých onemocnění musí být výcvik psa zcela specifický, ojedinělý a speciálně šitý na míru pro potřeby konkrétního dítěte a jeho rodiny.

Psi se speciálním výcvikem pro osoby s kombinovanými handicapy:

Mnoho žadatelů o psí pomocníky trpí kombinovanými handicapy, např. tělesnou a zrakovou vadou, tělesným postižením v kombinaci se záchvatovým onemocněním, sluchovou a zrakovou vadou, někteří dokonce tělesnou a zrakovou vadou v kombinaci se sluchovým postižením apod.

Pes, který je připravován pro člověka s kombinovaným handicapem, prochází také kombinovaným výcvikem a skládá příslušné zkoušky, přesně podle typu postižení svého budoucího majitele. Např. pes pro osobu se zrakovým a tělesným postižením, prochází dvojím výcvikem a skládá jak zkoušku vodícího psa, tak i zkoušku psa asistenčního, pes pro osobu s postižením sluchovým a záchvatovým, prochází také dvojím výcvikem a skládá zkoušky signálního psa pro neslyšící i signálního psa pro osoby se záchvatovým onemocněním atd., vždy dle kombinace i s přihlédnutím k převažujícímu typu postižení. Také zde nadmíru platí, že psí pomocník je připravován a cvičen přesně na míru pro svého budoucího pána nebo paničku.

Signální psi pro osoby s diabetes:

Jedním z nástrojů pro zkvalitnění a usnadnění života osob s diabetes je signální pes pro osoby s tímto onemocněním.

Helppes, spolu se specialistou pro výcvik policejních psů – specialistů na pachové práce, Bc. Stanislavem Beníškem, vyvinul v ČR zcela unikátní metodu pro výcvik signálních psů pro osoby s diabetem a je jedinou organizací v ČR, která touto spolehlivou a jedinečnou metodou připravuje signální psy pro osoby s tímto onemocněním.

Když člověku s diabetem klesá nebo stoupá hladina cukru v krvi, tělo uvolňuje chemické látky, které mají svůj typický pach. Pes se správným výcvikem je schopen reagovat na tyto chemické změny daleko dříve, než se projeví nežádoucí zdravotní účinky – na tyto změny upozorní postiženého, v případě malých dětí pečující osobu. Postižený nebo pečující osoba je pak schopna zkontrolovat hladinu cukru v krvi a přijmout vhodná opatření.

Kromě této signální práce jsou tito psi vycvičeni, v případě potřeby, podat inzulinové pero, láhev s pitím apod., či přivolat pomoc.

Asistenční/terapeutičtí psi pro osoby trpící autismem:

Nikdo přesně neví, co autismus způsobuje. Autisté žijí ve světě, pro který má společnost velmi málo pochopení. Často se u nich projevuje rituální a opakující se chování, které někdy trvá i celé hodiny. Postižení lidí, trpících autismem, se nejvýrazněji projevuje v komunikaci a při vytváření sociálních vztahů. Mnoho lidí s tímto postižením má silnou potřebu strukturovaného, rutinního životního prostředí a i sebemenší  změny u nich vyvolávají pocity strachu, nebezpečí a úzkosti. Některé osoby dokonce vykazují závažné změny v chování, včetně sebepoškozování a poruch spánku. Autisté mají často také tendenci k útěkům. Jsou schopni uniknout i z velmi dobře zabezpečeného prostoru. Pokud se tak stane, může se autista dostat i do situace, která ho ohrozí na životě.

V Helppes jsme objevili kouzlo, které existuje mezi autisty a psy. Pořízením speciálně vycvičeného psa se může stát život autisty plnohodnotnějším, soběstačnějším a pes může člověku s autismem zachránit i život. Speciálně vycvičený pes je vyškolen pro vyhledání konkrétní osoby. V případě, že se autista ztratí, k němu pes dokáže dovést pomoc velmi rychle.

Autisté jsou velmi často schopni navázat se svým psím pomocníkem velmi přátelský a důvěrný vztah. Často nesnesou jakýkoli blízký fyzický kontakt, ovšem vůči svému psu často naopak sami blízký fyzický kontakt projevují – objímají ho, líbají ho. Psu jsou schopni se svěřovat a dokonce někdy prokazují větší citlivost vůči potřebám psa než člověka, bez náznaků zlosti či agrese.  Ve snaze o dobrou komunikaci se psem jsou schopni mu dávat povely, odměňovat ho a zapojit se i do péče o psa.

Úkolem speciálně vycvičeného psa je pomoci člověku s autismem překonávat všechny obtíže, spojené s verbální komunikací a při navazování sociálních vazeb. Speciálně vycvičený pes dokáže dodávat autistovi ujištění, že pocity úzkosti a strachu nejsou potřeba, protože psí kamarád je vždy na jeho straně. Speciálně vycvičený pes je uklidňujícím prvkem.

Zaujala jsem Vás? Chcete se o Helppesu dozvědět více?

Žádný problém 😉 Spoustu užitečných informací nejen pro zájemce z řad veřejnosti, ale i pro zájemce z řad lidí s jakýmkoli handicapem najdete na webu této jedinečné organizace – www.helppes.cz. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte na Helppesáky obrátit prostřednictvím mailu – info@helppes.cz nebo facebookovského profilu – www.facebook.com/help

Autor: Veronika Paldusová

Foto: archiv Helppes

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *