Mýty a pravda o zvířatech: Černá kočka přes cestu znamená smůlu

Je to jedna z nejrozšířenějších pověr: Když vám černá kočka přeběhne přes cestu, čeká vás prý v nejbližší době smůla. Jak ale tento mýtus vzniknul a má vůbec reálný základ? Kočky to s námi lidmi nemají po tisíciletí, co s námi žijí, vůbec jednoduché. Nejlépe se asi měly ve starém Egyptě, kde byly uctívány a stavěny na […]

Je to jedna z nejrozšířenějších pověr: Když vám černá kočka přeběhne přes cestu, čeká vás prý v nejbližší době smůla. Jak ale tento mýtus vzniknul a má vůbec reálný základ?

Kočky to s námi lidmi nemají po tisíciletí, co s námi žijí, vůbec jednoduché. Nejlépe se asi měly ve starém Egyptě, kde byly uctívány a stavěny na roveň bohům. Možná z této doby sebou nesou svůj nadhled na to, co se kolem nich děje…

Přeběhla vám přes cestu zprava nebo zleva?

Podle našich babiček bylo nejlepší v případě, že vám zkřížila cestu zprava, raději počkat, až se takovou cestou vydá někdo jiný. Pokračovat jen tak by vám určitě přineslo v nejbližších chvílích velkou smůlu nebo dokonce smrt.
Pokud se ale kočka vydá zleva, znamená to údajně pravý opak: Černá kočka v takovém případě nese štěstí a neměli byste se nechat předběhnout. Stejně tak to platí, když se blíží proti vám.

Strach z černých koček přinesl středověk

Ve středověku v době honů na čarodějnice měly kočky, a především ty černé, naopak smůlu samy o sobě. Byly považovány za společnice těchto nebezpečných stvoření a spolu s nimi také často upalovány na hranici. Věřilo se, že černá kočka je spojena přímo s ďáblem, ne-li jeho převtělením. Spatřit ji tedy znamenalo vidět neštěstí.
Záleží ale na úhlu pohledu a zemích, kde černé kočky žily. Ve středověké Anglii to měly mnohem lepší. A také ženy námořníků je vyhledávaly. Mít takovou kočku doma znamenalo šťastný návrat manžela z dalekých cest.
Brali si je na palubu i námořníci sami ve víře, že jim, pokud bude spokojená, přinese černá kočka šťastnou plavbu. Náležitě se o ně tedy celou cestu starali a to nejhorší, co se mohlo stát, byl okamžik, když se kočka ocitla přes palubu. Snažili se ji dostat zpátky na loď i když často sami neuměli plavat.

Pověra nemá žádné opodstatnění

Jako mnoho jiných mýtů ani tento o černých kočkách nemá žádné opodstatnění. Kromě toho, že nebyly ve středověku v oblibě a kněží je spojovali s černokněžnictvím. Nedůvěra takto vyvolaná zůstala v našem podvědomí až do dnešních dnů.
Věřte tedy, že pokud vám zkříží cestu, netřeba se vracet. Je to stejné, jako když potkáte jakékoliv jiné zvíře. Jste-li ovšem pověrčiví, nedá se nic dělat, nikdo vám to asi nevyvrátí…